Engångsförpackning för batterier och system för hållbar energilagring

Clip-Lok engångsförpackningar för energilagringssystem och batterier i moderna hem.

 

Det finns en efterfrågan på hållbara energilösningar på boendemarknaden. Moderna hushåll är alltmer hållbara och självförsörjande med ökad användning av solenergi och geotermisk energi. Det finns också ett stort behov att lagra överskottsenergi och använda den när efterfrågan är hög eller när det behövs.

 

Vår kund tillverkar en produkt för energilagring och batterier som tar vara på denna överskottsenergi. Eftersom produkten är tung och dyr är det viktigt att emballaget skyddar den mot skador under transport.

 

Clip-Lok SimPak® har designat och utvecklat en engångsförpackning med skumkuddar, som skyddar produkten under transport. Alla fyra sidor kan öppnas, så att operatörerna kan bygga lådan runt produkten.

 

För att underlätta för operatörerna finns det en markering i pallens botten. Det sparar tid i produktionen när produkten förpackas. Produkten passar perfekt i det stötdämpande materialet som skyddar produkten. Den ergonomiska konstruktionen garanterar att produkten är skyddad under hela transporten.

 

Clip-Lok engångslådor kan även staplas. De är optimerade för att passa på ett lastbilsflak eller i en container. De sparar in transportkostnader för vår kund vid leverans.

 

Med Clip-Lok QIK plastclips™ behövs heller inga verktyg och spikar för att stänga och öppna lådan. Detta underlättar inte bara för operatörerna utan också för slutanvändarna. När slutkunderna får produkten kan de öppna och stänga lådan utan att använda verktyg.

 

Vår svenska säljchef Roger Tillberg, som är projektledare, säger: ”Det har varit en spännande resa att hitta en optimal förpackningslösning för batterier och energilagring i hemmet. Lösningen är ISPM 15-kompatibel och alla komponenter kan återvinnas eller förbrännas till energi. Både kunden och vi vill skapa en hållbar miljö. Så en Clip-Lok engångslåda med Clip-Lok QIK plastclips™ är den perfekta förpackningen för deras produkt”.

 

Kontakta oss om du vill veta mer om våra förpackningslösningar.