LÖSNING MED ENGÅNGSLÅDA

Engångslådan är en envägslösning som kan plattförpackas. Den är optimerad för kundens distributionskedja med fokus på produktskydd och enkelt tillvaratagande på slutdestinationen.

LÖSNING MED RETURLÅDA

Returlåda, som även är känd som återanvändbar låda, kan användas i returflöden under mycket lång tid med ett minimalt underhåll.

CLIP-LOK STÅLRACK

Clip-Lok Stålrack är en lösning som normalt går att returnera som ett platt paket och är optimerad för kundens leveranskedja. Fokus ligger primärt på att skydda produkten under transport men även att göra emballaget så kompakt som möjligt och värna om operatörens arbetsergonomi. Vi ser även till att den är lätt att få tillbaka vid slutdestinationen.

Clip-lok combibox

Clip-Lok CombiBox – en hybridförpackning med en palldel av stål och en övre del av plywood. Stålpallen är i det närmaste outslitlig och konstruerad så att alla delar som riskerar att skadas genom påkörning hamnar innanför pallens yttre geometri.

Clip-lok rerack

Clip-Lok ReRack är ett helt nytt koncept inom stålrack. En patenterad produkt som gör det enkelt att bygga om stålrack! En lösning som revolutionerar förpackningsvillkoren för branscher som fordonsindustrin. Clip-Lok ReRack är en tålig konstruktion som även är ekologiskt hållbar.

Plasttråg

Clip-Lok Plasttråg: Återanvändbar lösning för krävande känsliga A-ytor! Med smart logistik maximerar varje bricka delkapaciteten utan att kompromissa med produktintegriteten.
Föregående bild
Nästa bild
Behöver Ni en anpassad lösning? Låt oss hjälpa Er.