CLIP-LOK COMBIBOX

Clip-Lok CombiBox – en hybridförpackning med en palldel av stål och en övre del av plywood. Stålpallen är i det närmaste outslitlig och konstruerad så att alla delar som riskerar att skadas genom påkörning hamnar innanför pallens yttre geometri.

Kategorier , ,

Beskrivning

Den patenterade CombiBoxen är en hybridförpackning med en palldel av stål och en övre del av plywood. Pallen av stål är nästan outslitlig och den är konstruerad så att alla delar, som riskerar att skadas av påkörning, befinner sig inom pallens yttre geometri.CombiBoxen blir hopfälld en platt returförpackning som innebär stora fördelar för kundens hela leveranskedja. Förutom att ge ett optimalt produktskydd under transport så underlättar Combiboxen ergonomin för operatören. Vår konstruktion gör att den är enkel att returnera från slutdestinationen. Naturligtvis uppfyller våra stålprodukter de speciella krav som gäller inom fordons-, försvars-, energi-, industri- och hälsovårdssektorn.

VÅR IDÉ

Det har länge saknats en produkt på marknaden som gör en transportförpackning både vädertålig och dammtät. Ofta tvingas man använda lösningar med kanalplast som varken är täta, lätta eller enkla att underhålla. En annan lösning är presenningsduk, vilket sällan är funktionellt på sikt.

NU FINNS EN BÄTTRE LÖSNING!

Clip-Lok SimPak har utvecklat CombiBoxen – en hybridförpackning med en palldel av stål och en övre del av plywood. Stålpallen är i det närmaste outslitlig och konstruerad så att alla delar som riskerar att skadas genom påkörning hamnar innanför pallens yttre geometri.

Den kan transportera stora, skrymmande och tunga artiklar, men också små, känsliga och ömtåliga artiklar. För att nämna några kan den transportera stötfångare, motorer, växellådor, bildskärmar, vindrutor, fordonsrattar med mera. I lådan kan man också montera våra softracks för säkra transporter av ömtåliga och känsliga produkter av alla slag. För att spara plats förvaras den skräddarsydda soft racken inne i CombiBoxen under returtransporten.

CLIP-LOK COMBIBOX APPLIKATION

Denna CombiBox är framtagen för transport av glas till en kund inom bilindustrin. Naturligtvis kan CombiBoxen designas för vilka som helst andra applikationer som kräver en tät förpackning med ett minimum av fibrös nedsmutsning.

Designarna av CombiBox

Lätt att fälla dunnage

Stapelhörnet

Dunnage för stöd och separering av glaset

DESIGN

CombiBoxen kombinerar stålets styrka med plywoodens låga hanteringsvikt och maximal utnyttjande av invändigt utrymme.

CombiBoxen unika hörnkonstruktion gör att emballaget, även om det fälls ihop felaktigt, kan staplas med liten risk för materiella skador. När CombiBoxen är uppbyggd staplas den stadigt tack vare friktionen mellan trä och metall. När den är hopfälld står det stadigt i hörnkonstruktionen.

CombiBoxen kan användas för transport av alla typer av produkter för vitt skilda branscher. Den passar bland annat för fordons-och försvarsindustrin, energibolag, industriteknik samt hälso- och sjukvårdsindustrin.

Efter kundens önskemål och specifikationer kan den göras hopfällbar eller demonterbar. Den är effektiv och lämplig för att lagra, skydda och frakta en mängd olika komponenter. Våra kunder använder den för att transportera komponenter mellan fabriker och i vissa fall även över kontinenter.

LÅNGSIKTIGA KOSTNADSBESPARINGAR
CombiBoxen är utvecklad med särskilt fokus på att tillfredsställa kundernas behov och krav. Den bidrar till bättre tillverkningsprocesser, effektiviserar lagerhållningen och minskar fraktkostnaderna. Den är också ergonomiskt utformad för underlätta operatörens arbete. Denna lösning ökar produktiviteten på alla nivåer i leverantörskedjan. Högre effektivitet och ökad produktivitet gör det möjligt för våra kunder att reducera sina kostnader.

FALLSTUDIE
För att känna av efterfrågan på den svenska marknaden har introduktionen av de nya stålprodukterna skett i mindre skala. Gensvaret har varit positivt på många plan. Gustaf Follin, som är försäljningsdirektör på Clip-Lok SimPak, har drivit lanseringen som präglats av lyhördhet. En ledande tillverkare av automotiva hytter har valt att investera i våra serietillverkade stålracks. De upplever att processen från förfrågan till prototyp och serietillverkning har varit effektiv och professionell. Det känns som en positiv bekräftelse inför den fullskaliga lanseringen, i synnerhet eftersom deras behov var stort och tiden knapp. Katrine Skovbjerg, forsknings- och utvecklingschef på Clip-Lok SimPak, tycker att de tekniska fördelarna med CombiBoxen blir extra tydliga i samarbetet med kunden. Deras stora utmaning är att tillverkningen av hytterna ofta sker på annan ort än sammansättningen av fordonet. Det ställer extra stora krav på logistiken, och inte minst på förpackningen. Denna utmaning kan vi lösa med våra nya transportförpackningar av stål. Clip-Lok SimPaks stålracks gör att dessa transporter kan genomföras på ett säkert, kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt. INREDEN Packa effektivare Produktsäkerhet Säkert och tryggt

INREDEN

PACKA EFFEKTIVARE
Genom att packa så effektivt som möjligt sparar Ni plats samtidigt som hanterings- och logistikkostnaderna minimeras. Ni kan dra nytta av dessa kostnadsbesparingar under hela leverantörskedjan. Under alla år har våra kunder kunnat packa mer effektivt eftersom våra inreden har en perfekt konstruktion. Eftersom CombiBoxen är specialanpassad uppfyller den kundernas behov och önskemål. Våra tekniker arbetar tillsammans med Er för att tillfredsställa alla Era krav på en säker och rationell förpackning. Med hjälp av CATIA utvecklar vi CombiBoxen och inredet så att Ni kan transportera Era produkter på ett säkert sätt.

PRODUKTSÄKERHET
Inredet är viktigt för att skydda och stabilisera produkter genom hela leverantörskedjan. Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya och kreativa ideér till vårt stora utbud av konstruktioner och material. Vi tillverkar våra specialanpassade inreden av en mängd olika material. Våra välkonstruerade inreden gör att produkterna transporteras säkert och packas så att utrymmet utnyttjas optimalt.

SÄKERT OCH TRYGGT
Tunga och ömtåliga produkter måste packas på ett riskfritt sätt för att garantera säker leverans. Vi erbjuder Er ett inrede som baseras på Era krav. Det skyddar produkterna så att dessa inte tar skada eller t.ex. blir repade under transporten. För att Ni ska känna Er trygg och kunna lita på att CombiBoxen uppfyller Era höga krav kan vi hjälpa Er att testa den efter Er kravspecifikation. Vi kan arrangera tester för att kontrollera vad CombiBoxen tål att utsättas för när det gäller väder, vibration, fall, tryck med mera. Testerna kan genomföras internt eller hos tredje part, allt enligt Ert önskemål.

SPECIFIKATIONER

MATERIAL
We use high quality structural steel to manufacture the CombiBox’s steel parts. It meets the high requirement standards in both North America and Europe. We use high quality, strong and weather resistant plywood. It is normally 12 or 18 mm thick. Both the steel and plywood sections can be delivered in different finishes and can be labeled according to the customer’s wishes. All components are manufactured in-house or by approved suppliers, thus ensuring that CombiBox always meets the high standards of its quality manual. The steel clips are strong, flexible and easily mounted. Because the pallet is made of steel, there is minimal risk of fibrous soiling. In addition, steel and wood are superior choices from an environmental production and recycling perspective.

PLATTA FÖRPACKNINGAR
Den unika konstruktionen av CombiBoxen gör att kan den fällas ihop och lagras som en platt förpackning. Alla komponenter som tillhör den hopfällda produkten får plats i en enhet. Det kompakta formatet sparar plats. Tack vare den speciella utformningen av förpackningens hörn kan den staplas. På så sätt är det möjligt att returnera fler CombiBoxar på samma pallplats. Det minskar således logistikkostnaderna. Den hopfällda CombiBoxen tar upp minimal plats i lagret och minskar på så sätt dessa omkostnader.

PALLEN
Vi tillverkar 2-vägs- och 4-vägslastpallar med eller utan gaffeltunnlar för att tillfredsställa Era behov . Vi tillverkar lastpallen i stål. Det minimerar risken för nedsmutsning med fibrer om material eventuellt lossnar från medar och block.

KVALITETSKONTROLL

KVALITET
Vi testar våra produkter regelbundet för att säkerställa att dessa uppfyller våra kunders krav. Vår CombiBox är stark, stabil och av hög kvalitet. Vårt mål är att uppfylla de strängaste av krav. Clip-Lok SimPak utvecklar och säljer transportförpackningar som minskar kundernas totala kostnader och minimerar miljöpåverkan. Vår ambition är att skapa och vidareutveckla framgångsrika lösningar utifrån marknadens behov. Många av våra produkter ärpatenterade och har belönats med priser internationellt. Genomatt använda våra produkter i distributionskedjan kan våra kunderbidra till ett mer hållbart samhälle utan att kompromissa medhögt ställda krav på säkerhet och kvalitet.

TESTER
Vår plan är att CombiBoxen över tid ska testas och godkännas av internationellt ackrediterade förpackningsinstitut. Den kommer att genomgå olika typer av tester. Vissa av våra övriga produkter är godkända av FN för transport av farligt gods.

PROCESSEN

ANALYS
För att säkerställa att CombiBoxen uppfyller Era speciella krav arbetar vi tillsammans och i samråd med Er. Vi sätter oss in i Era förpacknings- och transportbehov för att kunna leverera rätt förpackningslösning för Er verksamhet. När vi gått igenom alla tänkbara problem levererar vi en integrerad förpackningslösning. Vi är alltid fokuserade på syftet med CombiBoxen . Vi är också medvetna om hur viktigt det är att CombiBoxen är kostnadseffektiv och lätt att hantera.

PROTOTYP
Våra tekniker utvecklar en integrerad förpackningslösning efter noggranna studier av Era förpackningsbehov och gör sitt yttersta för att tillfredsställa alla Era krav på ett hållbart och kostnadseffektivt förpackningssystem. Vi använder avancerad 3D-teknik (CATIA) för våra konstruktioner. Med hjälp av denna teknik kan vi snabbt ta fram en prototyp för Ert godkännande.

IMPLEMENTERING OCH STYRNING
Vi vet att det inte bara är Ni som ska bli nöjd med vår lösning. Det är viktigt att se till att även Era leverantörer känner sig trygga med vår lösning. Med mer än 30 års erfarenhet bakom oss kan vi tillgodose olika typer av behov och önskemål. CombiBoxen tillfredsställer hela leveranskedjan eftersom den är enkel att hantera, sparar tid och minskar kostnaderna.

TRANSPORT

VAL AV TRANSPORTMETOD
Oavsett vilket transportmedel Ni väljer kan vi erbjuda Er förpackningslösningar som passar perfekt för att frakta Ert gods på ett tryggt och säkert sätt. Vår målsättning är alltid att varorna transporteras på bästa möjliga sätt.

Utformning av din förpackning

ENTER THE DIMENSIONS AND CLICK ON ‘GENERATE’

Ytterligare alternativ

Clip-Lok kan passa RFID-taggar eller GPS-spårningsenhet till dina lådor för att ha det modernaste spårningssystemet och produktdata som finns på marknaden.

Med över 30 års erfarenhet av förpackningar har vi tusentals olika transportlådor i envägs- och returförpackningslösningar tillgängliga, redo att skickas. Vi kan lösa alla dina förpackningsproblem och har en perfekt lösning för dig, och det är GRATIS att testa!

KVALITETSGARANTI

Vi garanterar vår produkt mot tillverkningsfel. Alla delar som inte uppfyller kraven på grund av felaktigt material eller felaktig tillverkning kommer att ersättas utan kostnad.

GENOMFÖRD SERVICE

Alla våra kunder ges en hög servicenivå. Vi kommer att göra vårt bästa för att serva Er och uppfylla Era behov, inte bara under processen, utan även efter leveransen av våra återanvändbara, hopfällbara Clip-Lok-lådor.

Behöver Ni en anpassad lösning? Låt oss hjälpa Er.