Branscher vi betjänar

Fordonsindustrin

KUNDANPASSADE FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

Fordonsindustrin är globalt erkänd för sin tillverkning, distributionskedjeflöde och innovativa produktutvecklingar. Clip-Lok SimPak arbetar med kunder över hela distributionskedjan, från större globala fordonstillverkare och OEM-tillverkare (Original Equipment Manufacturers) till underleverantörer.

Vi säljer förpackningslösningar som bl.a. omfattar komplexa stålkonstruktioner, engångslådor för export och returlådor i plywood som används inom leverantör-leverantör-cykler för att spara kostnader.

I dagens värld, där tid är pengar, finns det en ökad efterfrågan på JIT-leveranser. Clip-Lok Sim Paks inhemska närvaro i stora fordonstillverkningsländer, tillsammans med dess globala räckvidd, ger en idealisk lösning för kunder i denna bransch. Vi är stolta över att leverera produkter i felfritt skick, just-in-time och exakt där de behövs.

TILLVERKARE, OEM-TILLVERKARE OCH LEVERANTÖRER

Den komplexa och globaliserade fordonsindustrin omfattar bil- och lastbilstillverkare, OEM-tillverkare och underleverantörer.

Clip-Lok SimPak arbetar med OEM-tillverkarna och hela distributionskedja för att ge kostnadsbesparingar samtidigt som vi använder förpackningsmaterial som kan användas inom leverantör-leverantör-flödena eller direkt till monteringsslinjen.

KUNDVÄRDE

Clip-Lok Sim-Pak erbjuder service på en nationell nivå tillsammans med global samordning, vilka är de grundläggande kraven inom fordonsindustrin. Vi erbjuder även:
KUNDANPASSAD FÖRPACKNIN
KOSTNADSBESPARINGAR
LÅG MILJÖPÅVERKAN
Inneremballage för produktskydd
VERKTYGSFRI MILJÖ
JUST-IN-TIME-LEVERANs
Längsiktigt leverantörsförhållande
Clip-Lok erbjuder innovativa, kostnadseffektiva lösningar för kunder i fordonsindustrin.

Clip-Lok erbjuder kompletta förpackningslösningar åt försvar och säkerhetsleverantörer över hela världen.

Med över 30 års erfarenhet av förpackning av stor och tung utrustning vet Clip-Lok hur man utformar förpackningar för teknik som ofta är skrymmande, känslig och värdefull.
Clip-Lok har erfarenhet av att utforma förpackningslösningar för tillverkare av liten och ömtålig elektronik likväl som för tillverkare av stora, tunga industriella utrustningar.
Clip-Lok erbjuder enastående förpackningslösningar för den komplicerade och känsliga medicinska utrustning som krävs av dagens hälso- och sjukvårdsindustri.
Clip-Lok är en pålitlig leverantör av förpackningslösningar för olika industrisegment.
Behöver Ni en anpassad lösning? Låt oss hjälpa Er.