Clip-Lok SimPak – världsomspännande leverantör inom hållbar transportförpackning.

Clip-Lok SimPak är en global premiumindustriförpackningstillverkare. Vi är specialiserade på transportförpackningslösningar som minskar kundernas totala kostnader samtidigt som de minimerar miljöpåverkan. Vi är kundfokuserade och flexibla med en konstant strävan att skapa och förfina framgångsrika lösningar.

Clip-Lok erbjuder transportförpackningslösningar för fordons-, försvars-, energi-, industriteknik-, hälso- och sjukvårdsindustrin samt diverse andra industrier.

Clip-Lok har varit en av de ledande leverantörerna av transportförpackningar i mer än 30 år. Vår styrka kommer från vår förmåga att kontinuerligt producera och utveckla kundanpassade transportförpackningslösningar som minskar den totala kostnaden och miljöpåverkan för våra kunder.

Historik

Clip-Lok SimPak®-systemet utvecklades i Kanada 1982 och patenterades i ett antal länder på uppdrag av ett kanadensiskt företag, HB Clip-Lok Industries Limited.

Clip-Lok SimPak® International Limited förvärvade företaget i november 1989 och eftersom de såg potentialen i verksamheten så fortsatte de att utvidga patent och marknadsföring över hela världen.

Patent och/eller varumärken finns nu registrerade eller är under behandling i fler än 70 länder.

Clip-Lok är nu etablerat i Europa, Amerika, Asien, Mellanöstern och Afrika.

Miljö

Miljöansvar

Vi har alla ett ansvar att skydda miljön. Global oro för avfallshantering och avfallsupplag ökar. Återanvändbara förpackningar är viktiga för företag tack vare dessas ringa miljöpåverkan och kostnadseffektiva lösningar. På Clip-Lok tar vi vårt ansvar för en bättre och grönare framtid på allvar.

Forskning som gjorts av det oberoende konsultföretaget Ramböll visar att de återanvändbara Clip-Lok-lådornas miljöpåverkan från vagga till grav är mindre än för jämförbara envägsförpackningar.

Genom att använda Clip-Loks returlådor i Er distributionskedja tar Ni ansvar och hjälper till att åstadkomma ett grönare samhälle utan att kompromissa med Era krav.

Eftersom envägsförpackningar också är en viktig del av vår verksamhet har vi säkerställt att alla komponenter i våra envägsförpackningar är återvinningsbara. Därmed minskar vårt koldioxidavtryck och vi går mot en grönare framtid.

HÅLLBAR UTVECKLING

Vi strävar efter ledarskap i hållbar utveckling

Vi tillhandahåller produkter och processer som uppfyller de högsta standarderna. Vi strävar efter säkerhet och hälsa för våra anställda, skydd av miljön och livskvaliteten i de samhällen där vi verkar.

Vi har en långsiktig, entreprenörsmässig inställning till alla dimensioner av den hållbara utvecklingen som inte bara siktar på att uppfylla gällande standarder utan även fastställer nya. Clip-Lok har alltid strävat efter att skapa en balans mellan människor, planet och vinst. Denna inställning ger oss en konkurrensfördel och hjälper oss att uppnå vår affärspotential.

Våra förpackningar uppfyller kraven i ISPM15:s internationella fytosanitära bestämmelser. ISPM står för International Standards for Phytosanitary Measures och standard nummer 15 innehåller riktlinjer för reglering av träemballage i internationell handel. Bearbetat trä såsom plywood anses inte vara ett fytosanitärt problem enligt denna standard och behöver därför ingen behandling. Alla de inneremballage i vanligt trä som vi använder uppfyller standarderna ISPM 15.

Vi mäter hållbarhetsrutinerna för att minimera energiförbrukningen och minska slöseriet i vår verksamhet. Clip-Lok-produkterna kan återvinnas och ombearbetas i slutet av sin livslängd.

Leverantörer

Clip-Lok skyddar miljön genom att utforma och tillverka miljövänliga förpackningar. Vi stödjer en grönare värld. Därför har vi valt leverantörer av träråvara som är certifierade av FSC och PEFC och vi använder återvinningsbara material på ett sätt som minimerar avfall och undviker utsläpp av material som kan skada miljön.

Produkter som bär FSC-etiketten har certifierats av oberoende part. På detta sätt vet konsumenterna att de kommer från skogar som sköts för att uppfylla dagens och framtida generationers sociala, ekonomiska och ekologiska behov. Syftet med FCS och är PEFC är att säkerställa att världens skogar sköts på ett hållbart sätt och att deras funktioner skyddas.

Behöver Ni en anpassad lösning? Låt oss hjälpa Er.

PRODUKTER

Clip-Lok erbjuder ett brett utbud av förpackningsprodukter som är optimerade för att minska Era totala kostnader och samtidigt minimera miljöpåverkan. Våra produkter är kundutformade för att uppfylla våra kunders specifika krav.

VÅRA TJÄNSTER

Clip-Lok erbjuder kundanpassade förpackningslösningar och tjänster till sina kunder och anses vara förpackningsspecialister.