Kategori: News SE

Tidsbesparande förpackningar för robotindustrin

Tidsbesparande förpackningar för robotindustrin Time-saving packaging for the robotics industry

Clip-Lok har designat en smart, kostnadsbesparande envägs- förpackningslösning för robotindustrin. Den ger optimalt skydd, förbättrar produktiviteten och arbetsmiljön i förpackningsprocessen, samt funktioner som är enkla att komma åt för slutanvändarna. Clip-Lok envägs-förpackningslösning använder det unika Clip-Lok QIK Clip® för att montera och demontera lådan. QIK-plastclipset kräver inga verktyg för att öppnasoch stängas, vilket gör förpackningen […]

Reducering av förpackningskostnader för eldrivna fordon

Reducering av förpackningskostnader för eldrivna fordon Lavere emballageomkostninger for producenter af EV-batterier

Clip-Loks returförpackningslösning minskar logistikkostnader och miljöpåverkan för tillverkare av aluminiumrör som används i litiumjonbatterier. Clip-Loks innovativa förpackningsdesign förpackar aluminiumrör i fem olika längder i två Clip-Lok’s 2P-lådor i olika storlekar. Förpackning av aluminiumrör i Clip-Lok-lådor i olika storlekar minskar transportkostnaden för kunden. Dessutom möjliggör förpackningsdesignen robotplockning på en automatiserad produktionslinje. Cellpolyeten används som stötabsorbent  för […]

Hanterbara förpackningar för extraktionskåp

Hanterbara förpackningar för extraktionskåp

Extraktionsskåp förpackade i hanterbara returförpackningar Clip-Loks specialanpassad förpackningsdesign ger våra kunder tillgång till sin produkt ifrån alla håll. Clip-Loks design gör det möjligt för kunden att bygga förpackningen runt produkten, vilket gör det enkelt för operatörerna att hantera. Clip-Lok QIK Steel Clip®, som inte kräver några verktyg för att öppna och stänga lådan, gör inte […]

Förenklad och kostnadseffektiv förpackning för branschen

Förenklad och kostnadseffektiv förpackning för branschen förpackningslösning för högtrycksrengöringsutrustning

Clip-Lok designar en praktisk enkelriktad förpackningslösning för NAVADANs högtrycksrengöringsutrustning som används inom sjöfartsindustrin. Utrustning som används i sjöfartsindustrin hålls till en hög standard då utrymmet på fartyg är begränsat. NAVADAN, vår kund är en av de ledande leverantörerna av rengöringsutrustning, rengöringskemikalier och handverktyg för sjöfartsindustrin. Clip-Lok engångslådor har förenklat NAVADANs funktioner med en snabb och […]

En ny standard för transportförpackningar

En ny standard för transportförpackningar

Hållbarhet möter hållfasthet Clip-Lok SimPak är en ledande leverantör av hållbara och kostnadseffektiva transportförpackningar. Vi använder i huvudsak råvaror såsom stål och trä vilka båda är återvinningsbara respektive förnyelsebara till våra förpackningsslösningar vilka möter högt ställda krav inom branscher som fordons- och försvarsindustrin. För Clip-Lok SimPak är inga uppdrag omöjliga Clip-Lok SimPak har tillsammans med […]

Precisionscertifierade vikter förpackade i hållbara lådor

Precisionscertifierade vikter förpackade i hållbara lådor

Clip-Lok SimPak® utvecklar returförpackningar för certifierade vikter. Vår kund är en ledande global tillverkare av precisionscertifierade vikter. Certifierade vikter används inom tillverkningsindustrin för att testa och analysera deras mått. Dessa certifierade vikter är tunga. De måste också vara enkla att hantera och transportera, eftersom de används för att testa och analysera vägningsmaskiner. Därför har Clip-Lok […]

Litiumjonbatterier transporterade i hållbara lådor

Litiumjonbatterier transporterade i hållbara lådor

Clip-Lok SimPak® har utvecklat både engångs och återanvändbara förpackningar för litiumjonbatterier. Vår kund är en tillverkare av litiumjonbatterier som används i industrigaffeltruckar. Clip-Loks lösning kan hantera tre olika storlekar av litiumjonbatterier i en låda. Dessutom sparar den enkla hanteringen av Clip-Lok-lösningen produktionstid. En avkastning på investeringsanalys indikerade markanta besparingar för vår kund. Multiprodukt förpackningsdesign Vår […]

Clip-Loks hållbara produktionsinitiativ

Clip-Loks hållbara produktionsinitiativ

Clip-Lok SimPak® har i ett lokalt samarbete med kommunen utvecklat företagets nya, gröna affärsplan som fokuserar på energibesparingar. Clip-Lok kontrakterade Viegand Maagøe A/S som extern konsult. De är experter på den gröna övergången och genomförde undersökningen. Resultaten från studien visar att Clip-Lok driver en energieffektiv produktion i Allerød, Danmark. Dock, med hjälp av några små […]

UN-godkända förpackningar för transport av farligt gods

UN-godkända förpackningar för transport av farligt gods

Clip-Loks återanvändbara lådor är UN-godkända för att transportera farligt gods. Clip-Lok har utvecklat ett brett urval av specialanpassade, återanvändbara ammunitionslådor. Dessa lådor har alla blivit UN-godkända för transport av farligt gods i grupp II och III. Behov för/ paketering Genom åren har flera försvarsentreprenörer kontaktat oss för att designa återanvändbara förpackningar för ammunition. Kravet på […]

Kris eller inte, vi är redo att leverera till våra kunder

Kris eller inte, vi är redo att leverera till våra kunder

Sedan 1982 har Clip-Lok SimPak® levererat hållbara envägs och returförpackningslösningar till branschen. Vi erbjuder dessa förpackningslösningar till fordons-, försvars-, flyg-, och sjukvårdsindustrin. Under åren har vi sett flera kriser. Vi vet att det kommer en morgondag, och då kommer Clip-Lok att finnas där för dig. Våra kunder litar på våra lösningar och vår långvariga närvaro […]