BRANSCHER VI BETJÄNAR

ENERGІ

OPTIMERADE, KOSTNADSEFFEKTIVA FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

Clip-Lok SimPak erbjuder optimerade, kostnadseffektiva förpackningslösningar för kunder inom kraftgenerering, transmission och förnyelsebar energi. Eftersom energisektorn står inför unika utmaningar utformar vi egna kundanpassade förpackningslösningar för att möta dessa på ett rättframt sätt. Vår förpackningslösning skyddar högteknologiska och känsliga produkter, inklusive solpaneler, växelriktare, generatorer och högspänningsbrytare.

Våra energikunder står ofta inför leveranssvårigheter på grund av en komplex logistik och primitiva hanteringsförhållanden ute på montageplatser för tex. vindkraft eller vattenkraft. Inom energisektorn är produktsäkerhet och leverans av högteknologiska och känsliga produkter de viktigaste prestandavariablerna när dessa väljer ett förpackningsföretag. Clip-Lok SimPak kan leverera enligt dessa nyckelvariabler och mer därtill genom att noggrant granska kravspecifikationerna och utforma en optimerad, kostnadseffektiv förpackningslösning för att tillfredsställa Era behov.

Vår långa och oavbrutna historia av att tillhandahålla kompletta, kundanpassade förpackningslösningar över hela världen ser till att våra kunder får en perfekt blandning av lokal service och global samordning.

KRAFTGENERERING, TRANSMISSION &
DISTRIBUTION

Clip-Lok Sim-Pak erbjuder förpackningslösningar som ger produktsäkerhet genom energisektorns hela distributionskedja.

Vi är experter på att förpacka känsliga, värdefulla och stora och/eller tunga, högteknologiska produkter som måste transporteras genom utmanande förhållanden.

Clip-Lok Sim-Pak har visat sig framgångsrikt i att ge kundanpassade, optimerade förpackningslösningar inom följande områden:

Kraftgenerering – turbiner, generatorer och annan utrustning för alternativ energi.

Transmission & distribution – komponenter och utrustning i alla viktklasser.

KUNDVÄRDE

Med ett ökat fokus på socialt ansvar har de globala energiföretagen en stark miljöpolicy som kompletterar vår inställning till dessa metoder. Vi erbjuder även våra energikunder:
Kostnadsbesparing
Vi tillhandahåller lokal och global support til våra kunder
Kundutformade produktförpackningslösningar för produktsåkerhet
Vertygsfri förpackning
Överensstämmelse med miljöpolicyn
Clip-Lok erbjuder innovativa, kostnadseffektiva lösningar för kunder i fordonsindustrin.

Clip-Lok erbjuder kompletta förpackningslösningar åt försvar och säkerhetsleverantörer över hela världen.

Med över 30 års erfarenhet av förpackning av stor och tung utrustning vet Clip-Lok hur man utformar förpackningar för teknik som ofta är skrymmande, känslig och värdefull.
Clip-Lok har erfarenhet av att utforma förpackningslösningar för tillverkare av liten och ömtålig elektronik likväl som för tillverkare av stora, tunga industriella utrustningar.
Clip-Lok erbjuder enastående förpackningslösningar för den komplicerade och känsliga medicinska utrustning som krävs av dagens hälso- och sjukvårdsindustri.
Clip-Lok är en pålitlig leverantör av förpackningslösningar för olika industrisegment.
Behöver Ni en anpassad lösning? Låt oss hjälpa Er.