Föregående bild
Nästa bild

LÖSNING MED ENGÅNGSLÅDA

Engångslådan är en envägslösning som kan plattförpackas. Den är optimerad för kundens distributionskedja med fokus på produktskydd och enkelt tillvaratagande på slutdestinationen.

LÖSNING MED RETURLÅDA

Returlåda, som även är känd som återanvändbar låda, kan användas i returflöden under mycket lång tid med ett minimalt underhåll.
Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

CLIP-LOK STÅLRACK

Clip-Lok Stålrack är en lösning som normalt går att returnera som ett platt paket och är optimerad för kundens leveranskedja. Fokus ligger primärt på att skydda produkten under transport men även att göra emballaget så kompakt som möjligt och värna om operatörens arbetsergonomi. Vi ser även till att den är lätt att få tillbaka vid slutdestinationen.

CLIP-LOK COMBIBOX

Clip-Lok CombiBox – en hybridförpackning med en palldel av stål och en övre del av plywood. Stålpallen är i det närmaste outslitlig och konstruerad så att alla delar som riskerar att skadas genom påkörning hamnar innanför pallens yttre geometri.
Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

CLIP-LOK RERACK

Clip-Lok ReRack är ett helt nytt koncept inom stålrack. En patenterad produkt som gör det enkelt att bygga om stålrack! En lösning som revolutionerar förpackningsvillkoren för branscher som fordonsindustrin. Clip-Lok ReRack är en tålig konstruktion som även är ekologiskt hållbar.

VAD SKILJER OSS FRÅN ANDRA ?

Hopfällbar
Alla Clip-Lok SimPak-produkter kan fällas ihop och plattförpackas vilket sparar mycket plats under transporter och välbehövligt utrymme i lagret.

Flerskiktat skydd
Över 30 års erfarenhet av kundanpassad förpackning ger Clip-Lok SimPak specialkunskaper om hur man tillhandahåller ett inneremballagesystem för maximalt skydd och stabilitet.

Service över hela världen
Clip-Lok SimPak är ett globalt varumärke som ger förpackningslösningar och support i Europa, Asien, Amerika och Afrika.

UTNYTTJA VÅRA LÖSNINGAR

Kostnadseffektiv
Clip-Lok SimPak ger en totalkostnadsstrategi och erbjuder därmed kostnadseffektiva förpackningslösningar för kunderna.

Kundanpassad design
Vår 3D-designteknik, tillsammans med många års erfarenhet av förpackningsmaterial, hjälper oss att optimera våra förpackningslösningar för varje enskild kund baserat på dennas situation och krav.

Tjänster
De förpackningstjänster som erbjuds av Clip-Lok SimPak har utformats för att passa väl in i våra kunders tillverkningsprocesser, vilket resulterar i tidsbesparing och kostnadsreduktioner.

DESIGNA ER LÅDA

Clip-Lok ger er möjlighet att utforma er egen förpackning virtuellt.
Skriv in måtten och se hur er låda kommer till liv.

Trin 1

Ange dimensioner

Trin 2

Se Er egendesignade låda

Trin 3

Kontakta oss

PRODUKTER OCH SÄKERHET

Behöver Ni en anpassad lösning? Låt oss hjälpa Er.