BRANSCHER VI BETJÄNAR

FÖRSVAR

SLITSTARKA OCH ENKLA FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

Slitstarka och användarvänliga förpackningar krävs för insatser såväl militärt som humanitärt idag. Clip-Lok SimPak erbjuder enkla och kundanpassade förpackningslösningar med innovativa QIK-clips som medger dess användare att snabbt öppna eller stänga lådorna utan verktyg, vilket gör våra förpackningar ytterst enkla och effektiva.

Då vi har arbetat inom försvarsbranschen i mer än 30 år har vi samlat gedigna erfarenheter och fått ackreditering inom Nato och olika sektorer inom försvaret i länder som Sydafrika, Israel, USA, Storbritannien, Spanien, Portugal, Sverige, Norge, Danmark och Finland.

UTFORMNING AV DE BÄSTA LÖSNINGARNA

Vi är leverantörer till några av världens största materieltillverkare inom detta segment och vår ständiga strävan efter att utforma de bästa lösningarna för våra kunder bygger på vår kunskap och erfarenhet.

TESTAD OCH GODKÄNT

Våra produkter har genomgått och blivit godkända under test som till exempel:

  • Mil-std-1660, en norm för ammunitionslastenheter
  • ICAO-normer för användning inom flygindustrin
  • ADR/RID testkrav. FN:s modellregelverk för transport av farligt gods
  • IMDG-normer. Internationell kod för transport av farligt gods till sjöss som täcker förpackning, containertrafik och lagring

BRANSCHER VI BETJÄNAR

Vi är leverantörer till några av världens största säkerhetsleverantörer. Vår ständiga strävan efter att utforma de bästa lösningarna för våra kunder bygger på vår kunskap och erfarenhet.

KUNDANPASSADE, KOSTNADSEFFEKTIVA LÖSNINGAR
Optimalt produktskydd och miniskade transportskador
Miljöoptimering
Vertygsfri förpackning
Minskade totalkostnader
360 grader expertis förpackning
Clip-Lok erbjuder innovativa, kostnadseffektiva lösningar för kunder i fordonsindustrin.

Clip-Lok erbjuder kompletta förpackningslösningar åt försvar och säkerhetsleverantörer över hela världen.

Med över 30 års erfarenhet av förpackning av stor och tung utrustning vet Clip-Lok hur man utformar förpackningar för teknik som ofta är skrymmande, känslig och värdefull.
Clip-Lok har erfarenhet av att utforma förpackningslösningar för tillverkare av liten och ömtålig elektronik likväl som för tillverkare av stora, tunga industriella utrustningar.
Clip-Lok erbjuder enastående förpackningslösningar för den komplicerade och känsliga medicinska utrustning som krävs av dagens hälso- och sjukvårdsindustri.
Clip-Lok är en pålitlig leverantör av förpackningslösningar för olika industrisegment.
Behöver Ni en anpassad lösning? Låt oss hjälpa Er.