BRANSCHER VI BETJÄNAR

Hälso- och sjukvård

ÅLITLIG PARTNER FÖR FÖRPACKNING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Hälso- och sjukvårdsindustrin använder den modernaste tekniken liksom känsliga och dyrbara produkter. Teknisk förändring är oundvikligen snabb i branschen. Med dessa nya tekniker kommer nya utmaningar för att skydda produkterna.

Vi erbjuder avancerade väldesignade lösningar för förpackning av medicinsk utrustning för dessa och produkter med högt värde. Det är viktigt att förpackningslösningar kan anpassas till olika länder på alla kontinenter, eftersom produktutveckling och masstillverkning sker i olika delar av världen. För vår globala räckvidd och erfarenhet av att leverera förpackningslösningar av världsklass till hälso- och sjukvården har tillverkarna av sjukvårdsutrustning gett oss ett mycket gott betyg.

AVBILDNINGS- & ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Avbildningssystemen består av utrustning såsom röntgenapparater, ultraljudsmonitorer, utrustning för avbildning inom nukleärmedicin, magnetisk resonanstomografi (MRI), datortomografi (CT) skannrar och fotoakustisk utrustning för avbildning. Övervakningssystemen avser utrustning såsom infusionspumpar, anestesimaskiner, kardiologi och andningsmaskiner samt patientmonitorer.

Alla dessa produkter är mycket värdefull och känslig elektronik som kräver en hög grad av produktskydd. Förpackningen måste vara enkel att öppna och stänga innan den når behandlingsrummet.

KUNDVÄRDE

Clip-Lok erbjuder sina kunder global samordning och stöd på lokal nivå som är anpassade till flödena inom den medicintekniska industrin.
FÖRDJUPAD KUNSKAP OM DEN MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN
OPTIMALT PRODUKTSKYDD OCH MINSKADE TRANSPORTSKADOR
MILJÖOPTIMERING
VERKTYGSFRI FÖRPACKNING
MINSKADE TOTALKOSTNADER
Clip-Lok erbjuder innovativa, kostnadseffektiva lösningar för kunder i fordonsindustrin.

Clip-Lok erbjuder kompletta förpackningslösningar åt försvar och säkerhetsleverantörer över hela världen.

Med över 30 års erfarenhet av förpackning av stor och tung utrustning vet Clip-Lok hur man utformar förpackningar för teknik som ofta är skrymmande, känslig och värdefull.
Clip-Lok har erfarenhet av att utforma förpackningslösningar för tillverkare av liten och ömtålig elektronik likväl som för tillverkare av stora, tunga industriella utrustningar.
Clip-Lok erbjuder enastående förpackningslösningar för den komplicerade och känsliga medicinska utrustning som krävs av dagens hälso- och sjukvårdsindustri.
Clip-Lok är en pålitlig leverantör av förpackningslösningar för olika industrisegment.
Behöver Ni en anpassad lösning? Låt oss hjälpa Er.