BRANSCHER VI BETJÄNAR

Industriteknik

FÖRTROENDE FRÅN INDUSTRIELLA TILLVERKARE

Industriella tillverkare över hela världen litar på Clip-Loks optimala förpackningslösningar. Vi har erfarenhet och kunskap för att utforma en lösning för ömtåliga produkter, såväl som för stora och tunga maskiner.

Våra erfarenhet av förpackningsutformning gör att vi kan erbjuda stöt- & vibrationsskydd för produkterna. Vi har även godkännanden för hantering av farligt gods. Dessutom kan vi erbjuda radiofrekvensidentifieringssystem bland andra tjänster. Vi har förtroende från industriella tillverkare att leverera optimal förpackningslösning i nästan alla förpackningssituationer.

Vårt produktdesignteam och vår kunskap om multimaterial för produktsäkerhet och testningsförmåga gör oss till en ideal partner för och förpackningslösningar för industriella tillverkare.

INDUSTRIELL TILLVERKNING

Clip-Lok Sim-Pak tillhandahåller förpackningslösningar för industritekniska segment. Vi tillhandahåller optimala förpackningslösningar för en mängd olika industritekniska produkter, inklusive:

  • Industriella motorer
  • Elskåp
  • 3D-skrivare
  • Filmer & rullar
  • Grafisk utrustning
  • Robotteknik

KUNDVÄRDE

Vår globala räckvidd tillhandahåller våra industritekniska kunder med optimala förpackningslösningar för att tillfredsställa deras individuella behov. Vi erbjuder även våra kunder global samordning liksom lokalt stöd tillsammans med följande:
KOSTNADSREDUCERANDE FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR
PRODUKTSKYDD
FÖRPACKNING I MULTIMATERIAL
VERKTYGSFRI FÖRPACKNING
JUST-IN-TIME-LEVERANS
Clip-Lok erbjuder innovativa, kostnadseffektiva lösningar för kunder i fordonsindustrin.

Clip-Lok erbjuder kompletta förpackningslösningar åt försvar och säkerhetsleverantörer över hela världen.

Med över 30 års erfarenhet av förpackning av stor och tung utrustning vet Clip-Lok hur man utformar förpackningar för teknik som ofta är skrymmande, känslig och värdefull.
Clip-Lok har erfarenhet av att utforma förpackningslösningar för tillverkare av liten och ömtålig elektronik likväl som för tillverkare av stora, tunga industriella utrustningar.
Clip-Lok erbjuder enastående förpackningslösningar för den komplicerade och känsliga medicinska utrustning som krävs av dagens hälso- och sjukvårdsindustri.
Clip-Lok är en pålitlig leverantör av förpackningslösningar för olika industrisegment.
Behöver Ni en anpassad lösning? Låt oss hjälpa Er.