BRANSCHER VI BETJÄNAR

Andra branscher

Clip-Lok har varit framgångsrik i sin strävan att erbjuda optimerade förpackningslösningar för åtskilliga andra branscher. Vi utformar och levererar lösningar för högteknologiska och känsliga produkter eller tillhandahåller transportförpackningslösningar till humanitära organisationer.

Våra förpackningslösningar används för att transportera återvinningsbara material såsom batterier, lysrör och farligt avfall för vidare upparbetning av olika företag runt om i världen.

Våra kundanpassade förpackningslösningar och vår erfarenhet i kombination med vår kunskap om multimaterial för produktskydd gör oss till en ideal partner för optimerade förpackningslösningar för alla branscher.

KUNDVÄRDE

Clip-Lok erbjuder även sina kunder global samordning och stöd på lokal nivå
KUNDANPASSADE, KOSTNADSEFFEKTIVA LÖSNINGAR
OPTIMALT PRODUKTSKYDD OCH MINSKADE TRANSPORTSKADOR
MILJÖOPTIMERING
VERKTYGSFRI FÖRPACKNING
MINSKADE TOTALKOSTNADER
360° EXPERTIS I FÖRPACKNING
Clip-Lok erbjuder innovativa, kostnadseffektiva lösningar för kunder i fordonsindustrin.

Clip-Lok erbjuder kompletta förpackningslösningar åt försvar och säkerhetsleverantörer över hela världen.

Med över 30 års erfarenhet av förpackning av stor och tung utrustning vet Clip-Lok hur man utformar förpackningar för teknik som ofta är skrymmande, känslig och värdefull.
Clip-Lok har erfarenhet av att utforma förpackningslösningar för tillverkare av liten och ömtålig elektronik likväl som för tillverkare av stora, tunga industriella utrustningar.
Clip-Lok erbjuder enastående förpackningslösningar för den komplicerade och känsliga medicinska utrustning som krävs av dagens hälso- och sjukvårdsindustri.
Clip-Lok är en pålitlig leverantör av förpackningslösningar för olika industrisegment.
Behöver Ni en anpassad lösning? Låt oss hjälpa Er.