Clip-Loks hållbara produktionsinitiativ

Clip-Lok SimPak® har i ett lokalt samarbete med kommunen utvecklat företagets nya, gröna affärsplan som fokuserar på energibesparingar. Clip-Lok kontrakterade Viegand Maagøe A/S som extern konsult. De är experter på den gröna övergången och genomförde undersökningen. Resultaten från studien visar att Clip-Lok driver en energieffektiv produktion i Allerød, Danmark. Dock, med hjälp av några små förändringar, kan Clip-Lok reducera sina årliga koldioxidutsläpp ytterligare med 4,9 ton. Clip-Lok har redan implementerat de förändringar som konsulterna har föreslagit, där det har varit möjligt. Därmed har Clip-Lok minskat koldioxidavtrycket för sig själva och sina kunder.

Konsulterna analyserade belysning, värme, extraktion och tryckluftssystem i produktionen.

Belysning

Konsulterna bedömde att belysningen i produktionen var i gott skick. Ljuset från takfönsterna gjorde det energieffektivt och hållbart.

Värme

Konsulterna menar att värmeförsörjningen fungerar effektivt. Däremot föreslår de att Clip-Lok ska utnyttja värmeåtervinning från kompressorerna. Det kommer att minska energiförbrukningen och göra uppvärmningen mer hållbar.

Extraktion

Konsulterna ansåg att extraktionssystemet var tillfredsställande. De föreslår dock att Clip-Lok installerar ett kontrollsystem. Det skulle göra produktionen mer energieffektiv.

Tryckluftssystem

Konsulterna testade också kompressorerna i tryckluftssystemet. De var nöjda med kompressorns kvalitet. Vidare föreslår konsulterna ett stödsystem för tryckluftssystemet. De uppskattar att det kommer att spara ungefär 15% av Clip-Loks energiförbrukning för kompressorerna.

Miljöbesparingar

Om vi konverterar dessa energibesparingar till CO2-ekvivalenter kommer det att resultera i en årlig besparing av koldioxidutsläpp på 4,9 ton. Vi har implementerat alla förbättringar där det är möjligt.

Som det framgår av analysen från Rambøll-gruppen, så är Clip-Loks förpackningslösning hållbar. Dock, efter implementering av förbättringarna, har Clip-Loks förpackningslösningar blivit än mer hållbara. Clip-Lok har inte bara minskat sitt koldioxidavtryck utan har också hjälpt sina kunder att minska deras.

Förbättringarna gör Clip-Lok SimPak® grönare utan att ändra sin nuvarande affärsmodell.

Om du vill höra mer om våra hållbara förpackningslösningar kan du kontakta oss här.