Bæredygtig produktion til reduktion af CO2-udslip

Clip-Lok SimPak® har i samarbejde med sin lokale kommune sat kræfterne ind for at skabe en grønnere produktion. Viegand Maagøe A/S har fungeret som ekstern konsulent. De er eksperter i vejledning af virksomheder og deres grønne omstilling, og stod således for gennemgangen af Clip-Loks produktion. Analysen viser at Clip-Lok allerede udnytter de energikrævende ressourcer bedst muligt på mange områder. Med få ændringer kan vi yderligere reducerer vores årlige CO2-udslip med 4,9 ton. Clip-Lok har allerede implementeret mange af de foreslåede tiltag. Derfor har Clip-Lok SimPak reduceret sit CO2-aftryk, hvilket også kommer vores kunder til gode.

Viegand Maagøe A/S fokuserede på belysning, opvarmning, kompressor- og ventilationsanlæggene i deres analyse.

Belysning

Ifølge konsulenterne er belysningen i produktionen tilfredsstillende og i god stand. Kombineret med ovenlys-indfald, erklærede konsulenterne vores belysning for effektiv og bæredygtig.

Opvarmning

Konsulenterne mener, at opvarmningen af produktionen er god. Et forslag gik på yderligere at udnytte varmen fra kompressorerne. Det vil reducerer energibehovet, og gøre opvarmningen mere bæredygtig ved at recirkulere overskudsvarmen.

Udsugningsanlæg

Konsulenterne vurderede udsugningsanlæggets energiforbrug er acceptabelt. Ved at installere et overvågningssystem, kan vi effektivisere produktionens energiforbrug yderligere.

Kompressoranlæg

Viegand Maagøe A/S testede også vores kompressoranlæg. De var tilfredse med standen af systemet. Ved at tilføje et ekstra supportsystem til kompressoranlægget, estimerer de at kompressoranlæggets energiforbrug kan reduceres med ca. 15%.

Aflastning af miljøet

Hvis vi konverterer ovenstående energibesparende tiltag til CO2 termer, betyder det, at Clip-Lok SimPak vil reducere sit CO2-udslip med 4.9 ton. Vi har implementeret alle tiltag hvor muligt.

En tidligere rapport udarbejdet af Rambøll Group viste at Clip-Loks emballageløsninger er bæredygtige. Ved at implementere relevante tiltag foreslået af Viegand Maagøe A/S, har vi sikret at vores emballage fortsat lever op til den bæredygtige standard, vi står inde for. Ikke blot har vi reduceret vores eget miljøaftryk, men vi sikrer også afledt at vores kunders miljøaftryk bliver reduceret.

I harmoni med vores vision og uden at ændre vores forretningsmodel er Clip-Lok SimPak® blevet en grønnere samarbejdspartner.

Interesseret i at høre mere om, hvordan Clip-Lok kan hjælpe med at reducerer Jeres miljøaftryk?