Kris eller inte, vi är redo att leverera till våra kunder

Sedan 1982 har Clip-Lok SimPak® levererat hållbara envägs och returförpackningslösningar till branschen. Vi erbjuder dessa förpackningslösningar till fordons-, försvars-, flyg-, och sjukvårdsindustrin. Under åren har vi sett flera kriser. Vi vet att det kommer en morgondag, och då kommer Clip-Lok att finnas där för dig.

Våra kunder litar på våra lösningar och vår långvariga närvaro

Under denna kris har vi på Clip-Lok stöttat våra kunder genom att erbjuda förpackningslösningar på distans. Till exempel, så har Clip-Lok i Europa hjälpt försvars och hjälporganisationer genom att erbjuda förpackningslösningar för att transportera fälttält till COVID-19-patienter.

På liknande sätt stödjer Clip-Lok Sydafrika sjukvården genom att utveckla en förpackningslösning för aerosolbås som används under intubationsprocessen. De har lyckats hjälpa deras kunder trots att Sydafrika har varit under nedstängning.

Detta visar Clip-Lok SimPaks förmåga att erbjuda lösningar och hantera projekt på distans även under en kris.

Gustaf Follin, försäljningsdirektör för Clip-Lok Europe säger: ”Vi har varit verksamma sedan 1982 och sedan dess har vi sett många kriser komma och gå. Vi vet att det kommer en morgondag, och då kommer vi att vara där för att uppfylla dina förpackningsbehov. I och med den teknologiska utvecklingen, har det blivit enklare att hjälpa kunder att lyckas med sina projekt. Detta är nyckeln till att säkerställa att vi erbjuder de bästa förpackningslösningarna till våra kunder utan att kringgå de sociala distanseringsreglerna. Vi är redo att arbeta med dig under och efter dessa utmanande tider”.

Kontakta oss när du behöver en förpackningspartner på distans för att lösa dina förpackningsutmaningar!