Att hantera förpackningsprojekt under nedstängning

Med över 30 års erfarenhet av att leverera förpackningslösningar till fordons-, försvars- och flygindustrin är Clip-Lok SimPak® en expert på att framgångsrikt leverera projekt på distans. Även i tider med stora nedstängningar, stödjer Clip-Lok den medicinska industrin genom att leverera förpackningar för intubationslådor och genom att utveckla desinfektionsbås. Vi är i en gynnsam position för att lösa förpackningsutmaningar under dessa utmanande tider av ‘social distansering’.  

Hur vi stödjer våra kunder under stora nedstängningar

Clip-Lok South Africa stödjer den medicinska industrin då vi levererar förpackningar för intubationslådor, utvecklade av vår kund. Intubationslådan är utformad för alla aerosolgenererande procedurer på kritiskt sjuka och smittsamma patienter. Vi utvecklade en effektiv förpackningslösning, som kan förpacka fyra intubatorer i en låda. Förpackningen är utformad med handtag på båda sidor för att säkerställa att sjukvårdspersonalen enkelt kan hantera den. Även om Sydafrika har haft en stor nedstängning, levererar vi snabbt förpackningar till våra kunder, eftersom deras produkt är högt efterfrågad.

På liknande sätt har Clip-Lok utvecklat innovativa lösningar även om länderna är under strikta nedstängningar. Till exempel har Clip-Lok Sydafrika utvecklat ett desinfektionsbås. Desinfektionsbåset är utrustat med ett sprayningssystem med sensorer som sprutar desinfektionsmedel. Det kan placeras vid ingångar till fabriker, kontor, sjukhus och butiker för att desinficera människor som går in och ut.

Att hantera förpackningsprojekt under krisen

Clip-Lok SimPak® hjälper dig att hitta rätt förpackningslösning. Vårt säljteam har utvecklat tusentals förpackningslösningar. De hjälper kunder att hitta den bästa förpackningslösningen för sina produkter. Vi har tusentals nöjda kunder. Experterna på Clip-Lok ser till så att förpackningen förenklar för kunden.

Vårt säljteam har ständig kontakt med kunderna och våra produktutvecklare. Detta nära samarbete säkerställer att våra produktutvecklare får exakt information, vilket hjälper dem att utveckla förpackningsdesignen i Catia. Catia är en 3D-programvara som används för att designa flygplan, bilar, lastbilar och förpackningar. Programmet hjälper vårt utvecklingsteam att designa komplicerade förpackningar utan att behöva en fysisk produkt, ibland till och med innan de fysiskt existerar!

Allt detta är möjligt på grund av vårt säljteams utmärkta kunskaper inom distansprojektledning. Våra kunders behov är en prioritering. Därför garanterar vi regelbundna uppdateringar via e-post och videosamtal. Med hjälp av den senaste digitala tekniken uppfyller vi våra kunders förpackningsbehov.

Anders Lassen, VD för Clip-Lok, säger: ”Vi finns tillgängliga på fem kontinenter. Därför har vi en global produktionskapacitet för att uppfylla dina behov och vi är ivriga att hjälpa alla kunder under dessa testtider att utveckla sina förpackningar. Vår förmåga att hantera projekt på distans är nyckeln till att säkerställa att vi ger våra kunder de bästa förpackningslösningarna utan att kringgå de sociala distanseringsreglerna. Vi är redo att arbeta med dig under dessa utmanande tider.

Kontakta oss när du behöver en distans förpackningspartner för att lösa dina förpackningsutmaningar!