Clip-Lok SimPak® – Din distans förpackningspartner i en tid av social distansering

Clip-Lok SimPak® är expert på att hantera projekt på distans. Vi har 20 års erfarenhet av förpackningar inom distansprojektledning för branscher som bilar, lastbilar och luftfart. Därför är vi i en gynnsam position för att kunna lösa förpackningsutmaningar för våra kunder i kristider

Distans Design Förmåga

Clip-Lok hade framsyntheten  att använda Catia redan 1999. Catia är en 3D-programvara som används för att designa flygplan, bilar, lastbilar och förpackningar. Den hjälper våra produktutvecklare att utforma komplicerade förpackningar utan att behöva den fysiska produkten, och ibland till och med innan de fysiskt existerar.

Allt detta är möjligt genom ett nära men distanserat samarbete mellan våra försäljare, kunder och produktutvecklare.

Vi kommer att guida dig genom utvecklingsprocessen via videosamtal. När konceptet väl är på plats skickar vi dig den fysiska prototypen så att du kan testa den själv. Allt detta utan ett fysiskt möte!

COVID-19 epidemin har drabbat industrisektorn mycket hårt. Behovet av att arbeta med stor social distans har inneburit en både svår och ovanlig situation för många företag .Men det ovanliga är det vanliga för oss!

Vi är vana med att erbjuda förpackningslösningar på distans till våra kunder och har gjort det i årtionden. Våra försäljningsingenjörer och produktutvecklare är experter på att utforma och erbjuda rätt förpackningslösningar utan att behöva en fysisk produkt. Det bevisade vi nyligen när våra stora kunder inom försvars- och räddningsföretagen bad om vårt stöd under denna kris.

Clip-Lok SimPak® finns på fem kontinenter, Europa, Asien, Amerika, Afrika och Australien. Vi har en global produktionskapacitet för att erbjuda förpackningslösningar och möta dina förpackningsbehov.

A 3D design image from Catia of high-value bulky equipment which weighs 1200 kgs is placed on Clip-Lok pallet.
Bilden visar ett designförslag av en högvärdesutrustning vägandes ca 1200kg vilken är placerad ovanpå en Clip-Lok pall.
As the product weighs 1200kgs, the product is bolted on the pallet blocks to secure it and protect it from damages during transport. The pallet blocks are asymmetrically placed to fit the bolt holes on the product.
Eftersom produkten väger 1200kg så är den fastbultad i pallbotten under transport. Pallblocken är asymmetriskt placerade för att delningen av bulthålen skall passa och medföra enkelt montage.
Foam dunnages on the lid and the long side protect the product during transport, and the box is built around the product.
Lådan byggs kring produkten när den placerats på pallen. Skuminsatser placerade i lock och på sidor säkerställer att produkten står stabilt under transport.
Handles are added on the long sides to ensure easy handling during assembly and disassembly of these boxes. Our boxes are shipped globally as they are ISPM 15 certified.
Handtag placerade på lådans långsida medger enkel hantering under uppbyggnad eller hopfällning av lådan. Majoriteten av våra lådor används för internationella transporter vilket kan göras utan problem då vi är ackrediterade enligt ISPM15.
Kontakta oss när du behöver en distans förpackningspartner för att lösa dina förpackningsutmaningar!