Bränsleförpackningslösning för jaktflygplan

Clip-Lok SimPak® och packIQ har utvecklat en skruv och spikfri förpackningslösning för transport av bränslesäckar till F/A-18 Super Hornet flygplan. Förpackningen är godkänd för transport av farligt gods och är certifierat med flera militära specifikationer. Den unika designen gör det möjligt för lådan att lyftas. Förpackningarna är även belagda i polyurethan för att tåla hårda väderförhållanden.

Militärens problem med att transportera och förvara bränsle

Bränsle är en grundläggande del av militärens försörjningskedja. Militären använder bränslesäckar för att transportera och förvara bränslen. Dock, klassificerar FN dessa bränslesäckar som farligt gods. Bränslesäckarna är tillverkade i avancerat material, men kan enkelt skadas. De kan även utsättas för punktering av skruvar eller spikar. Därför är det viktigt att förpackningen som används för bränslesäckar är skruv och spikfri. Dessutom måste förpackningen även godkännas för transport av farligt gods. Även marinen använder bränslesäckar, särskilt för jaktflygplan. Därför måste förpackningen också tåla tuffa väderförhållanden.

Clip-Lok SimPaks förpackningslösning för bränslesäckar

Clip-Lok SimPak® och vår amerikanska samarbetspartner PackIQ, har utvecklat en återanvändningsbar låda för att transportera bränslesäckar till F / A-18 Super Hornet-flygplan. Förpackningen är skruv och spikfri, eftersom bränslesäckar inte får skadas eller utsättas för läckage. Därför är Clip-Loks bränsleförpackning punkteringsfri. De externt monterade clipsen är återanvändbara, starka fjäderstålclips och är enkla att använda utan verktyg. Clipsen håller ihop förpackningen och undviker att delar lossnar.

På grund av bränslerester måste all förpackning för bränslesäckar vara godkänt för transport av farligt gods. Clip-Loks bränsleförpackningar är godkända att transportera farligt gods av internationellt godkända testinstitut. Dessutom har de militära specifikationer, så som MIL 810 STD och MIL-648 STD-certifiering. Vissa av dessa lådor är testade och godkända för upp till 2 ton tryck. Vidare, så är de är även lufttransportcertifierade.

Clip-Loks bränsleförpackningar är belagda med polyurethanvilket ger ger ett starkt skydd mot saltvatten. Därför kan lådorna tåla de hårda väderförhållanden som sjöfartyg utsätts för.

Clip-Loks bränsleförpackning har även en unik design. Därför tål lådorna att lyftas på en rad olika sätt med gaffeltruck såväl som med kran.Vidarehar lådorna även ventiler som möjliggör att ångor och värme kan ventileras ut. Clip-Lok och PackIQ har utformat dessa förpackningar för att skydda mot bränslerester. Därför är alla paneler belagda med ett skum, vilket ger ett starkare skydd för bränslesäckar.

Clip-Loks bränslesäcksförpackningar är hopfällningsbara när de inte används. De kan även staplas. Detta minimerar utrymmet som krävs för att förvara dem. Eftersom dessa lådor är skräddarsydda är de anpassningsbara och finns tillgängliga i olika storlekar. Exempelvis, kan vi lackera dessa förpackningar i Nato grön IR-inhibitorfärg.

Bränsleförpackningslösning för jaktflygplan