Månad: januari 2020

Engångsförpackning för batterier och system för hållbar energilagring

Engångsförpackning för batterier och system för hållbar energilagring One-Way Packaging for Batteries & Sustainable Energy Storage Packs

Clip-Lok engångsförpackningar för energilagringssystem och batterier i moderna hem.  Det finns en efterfrågan på hållbara energilösningar på boendemarknaden. Moderna hushåll är alltmer hållbara och självförsörjande med ökad användning av solenergi och geotermisk energi. Det finns också ett stort behov att lagra överskottsenergi och använda den när efterfrågan är hög eller när det behövs.  Vår kund […]

Envägs- och returförpackningar för power tuning-utrustning

Envägs- och returförpackningar för power tuning-utrustning One-Way & Returnable Packaging for ADF -Power Tuning Equipment

Förpackningar för power tuning-utrustning har alltid varit en utmaning. Utrustningen är inte bara dyr, den är även ömtålig och känslig för transport. Den är också tung. Det är här Clip-Loks envägs- och returförpackningar kommer in i bilden. Vår kund, Comsys, är marknadsledande inom power tuning, dvs. teknik för effektivare, jämnare och mer miljövänlig kraftförsörjning. Comsys […]