Clip-Lok SimPak – Bryder grænserne for bæredygtig transportemballage.

Clip-Lok SimPak er en førende, global producent af industriemballager. Vi er specialister i transportemballageløsninger, som nedbringer kundernes totale omkostninger og minimerer miljøbelastningen. Vi er kundefokuserede og fleksible og stræber konstant efter at skabe og forfine effektive løsninger.

Clip-Lok leverer transportemballageløsninger til blandt andet bilindustri, forsvar og forsvarsindustrien, energi, maskin-og industriteknik og sygehusudstyr.

Clip-Lok har været en førende leverandører af transportemballager gennem mere end 30 år. Vores styrke kommer fra vores evne til konstant at fremstille og udvikle skræddersyede transportemballageløsninger, der reducerer vores kunders samlede omkostninger og miljøbelastning.

Historie

Clip-Lok SimPak® systemet blev udviklet i Canada i 1982 og blev patenteret i en række lande på vegne af det canadiske selskab HB Clip-Lok Industries Limited.

Clip-Lok SimPak® International Limited opkøbte virksomheden i november 1989, og i erkendelse af produktets værdi fortsatte man med at udvide patenter og markedsføring over hele verden.

Patenter og/eller varemærker er nu registreret eller anmeldt i mere end 70 lande.

Clip-Lok er i dag fast etableret i Europa, Amerika, Asien, Mellemøsten og Afrika.

Miljø

Miljøansvar

Vi har alle en forpligtelse til at beskytte miljøet. Over hele verden er man optaget af problemstillinger omkring bortskaffelse af affald og lossepladser. Her er genanvendelig emballage af stor betydning på grund af den lave miljøpåvirkning og den gode økonomi i løsningerne. Hos Clip-Lok tager vi ansvaret for en bedre og grønnere fremtid alvorligt.

Undersøgelser udført af den uafhængige rådgivningsvirksomhed Rambøll viser, at miljøpåvirkningen fra genanvendelige Clip-Lok kasser fra vugge til grav er mindre end påvirkningen fra sammenlignelig engangsemballage.

Når du bruger Clip-Lok returkasser i din forsyningskæde, tager du ansvar og bidrager til et mere grønt samfund uden at gå på kompromis med dine standarder.

Engangsemballager er dog også en vigtig del af vores forretning. Her har vi sikret, at alle delene af vores engangsemballager kan genbruges. På den måde kan vi reducere vores CO2-fodaftryk og bevæge os mod en grønnere fremtid.

Bæredygtighed

Vi har forpligtiget os til lederskab inden for bæredygtighed

Vi leverer produkter og processer, der lever op til de højeste standarder. Vi er stærkt engagerede i vores medarbejderes sikkerhed og sundhed, beskyttelse af miljøet og livskvaliteten i de lokalsamfund, hvor vi har aktiviteter.

Vi har en langsigtet og iværksætterpræget tilgang til alle aspekterne af bæredygtighed. Vi ønsker ikke kun at overholde gældende standarder, men også at sætte nye standarder. Clip-Lok har altid stræbet efter at skabe balance mellem mennesker, miljø og overskud. Den tilgang giver os konkurrencemæssige fordele og hjælper med at udnytte forretningsmæssige muligheder.

Vores emballager opfylder den internationale ISPM15-standard. ISPM står for International Standards for Phytosanitary Measures, og standard nr. 15 indeholder retningslinjer for regulering af træemballager i international handel. Ifølge denne standard betragtes forarbejdet træ som for eksempel krydsfiner ikke som et plantesundhedsmæssigt problem og kræver derfor ikke behandling. Når vi anvender almindelige træsorter til indsatser, overholder træet ISPM15-standarderne.

Vi arbejder bevidst for at minimere energiforbruget og mindske spildet i vores processer. Clip-Lok produkterne kan genbruges og forarbejdes efter endt levetid.

Leverandører

Clip-Lok er stærkt engageret i at beskytte miljøet ved at udvikle og fremstille miljøvenlige kasser af krydsfiner. Vi støtter en grønnere verden og har derfor valgt leverandører af træmaterialer, som er certificeret af FSC og PEFC. Vi bruger genanvendelige materialer på en måde, der minimerer spild og forhindrer udledninger af stoffer, der kan skade miljøet.

Produkter med FSC-mærket er uafhængigt certificerede. På den måde ved forbrugerne, at materialet kommer fra skove, der drives på en måde, der opfylder de samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige behov fra nuværende og fremtidige generationer. Formålet med FSC- og PEFC-mærkerne er at sikre, at verdens skove drives bæredygtigt, og at deres funktioner beskyttes.

Faq (ofte stillede spørgsmål)

Ja, Clip-Lok kasser er godkendt til forsendelser over hele verden.

ISPM 15 er en international standard for træemballageprodukter, når de bruges til eksport. Standarden er udviklet af den internationale organisation IPPC.

Dens hovedformål er at forhindre international transport og spredning af sygdomme og insekter, der kan påvirke planter og økosystemer negativt. Det er et unikt identifikationsmærke, som gives til produktionsvirksomheden og stemples på træemballagen, så toldmyndigheder kan se, at træemballagen er sikker til eksport.

Træpladeprodukter som OSB, træfiberplade og krydsfiner er undtaget fra ISPM 15.

Vi har egne emballagedesignafdelinger, som har adgang til tusindvis af designs fra Clip-Loks globale udviklingscentre. Afdelingerne er også specialister i

  • Simuleringssoftware
  • 2D- og 3D-design
  • Forskning og udvikling

Det afhænger af specifikationerne og fortolkning af kontrakterne. Vores kasser opfylder og overstiger i mange tilfælde styrke- og holdbarhedsprøverne i disse specifikationer. Hvis specifikationen foreskriver “x” antal søm i kasserne, lever vores avancerede, sømfri kassesystem ikke op til et sådant krav.

Hos Clip-Lok er der ikke noget mindste ordreantal.

Vi arbejder efter et fleksibelt ordresystem for at kunne opfylde dine krav. Din kundeservicemedarbejder vil bekræfte forsendelsesdatoer efter modtagelse af en ordre og samarbejde med dig om muligvis at opfylde ønsker om tidligere levering.

Vi leverer og sælger Clip-Lok kasser. Clipsen er en del af løsningen. Med andre ord sælger vi kasser, men ikke clips alene.

Ja, alle kasser har stablingsmuligheder. Det vil blive drøftet, når du taler med din lokale salgskonsulent, da der findes en række muligheder i forbindelse med stabling.

Vægten af godset i kassen afhænger af basiskonfigurationen. Clip-Lok udvikler skræddersyede paller ud fra dine behov med hensyn til størrelse og konfiguration. Tidligere har vi udviklet og leveret emballageløsninger, der kan rumme helt op til 7 ton.

Generelt er 300 millimeter det mindste mål, vi kan producere kasser i, mens de største er cirka lige så store som en bil!

Ja! Uanset om I vil have det på 1 side, på 2 sider, på enderne eller på låget … vi kan lave alle kombinationer!

Vores kasser kan fremstilles af krydsfiner,OSB eller spåntræ. Pladernes tykkelse varierer efter kundens behov.

OSB står for Oriented Strand Board. OSB fremstilles dybest set på samme måde som krydsfiner. I stedet for at bruge store plader af massiv træfiner kombineres tusindvis af 3-4 tommer lange spåner af massivt træ til en OSB-plade. Hver enkelt træspån er fuldstændig belagt med højtydende harpikslim.

Generelt kan vore genanvendelige kasser bruges mere end 100 gange

Clip-Lok tilbyder forskellige former for test. ASTM-test kan udføres gennem internationalt akkrediterede institutter. Der kan desuden arrangeres tredjepartstest, hvis der kræves fysisk test ved et akkrediteret testinsitut

I lighed med de fleste andre industrivirksomheder kan der gives kredit efter forhåndsgodkendelse i Clip-Lok’s kreditgodkendelsesprocedure. Generelt er kreditbetingelserne vurderet nogle få dage fra modtagelse af en forespørgsel

Bankoverførsler accepteres, men kreditkort (Visa/Mastercard) accepteres ikke. Bank Transfers are accepted, but credit cards (Visa/Mastercard) are not accepted.

Produkter

Vi tilbyder et bredt sortiment af emballage, der er optimeret til at nedbringe dine samlede omkostninger og minimere miljøbelastningen. Vores produkter skræddersys til at opfylde de særlige behov hos den enkelte kunde.

Vores services

Clip-Lok tilbyder skræddersyede emballageløsninger og services, og vi betragtes som emballagespecialister.