Clip-Loks returkasser er mere bæredygtige end engangskasser

Clip-Loks returemballage reducerer markant miljøbelastningen sammenlignet med engangsemballage.

 

Clip-Loks returkasses livscyklus er blevet analyseret af Rambøll, et eksternt konsulenthus. Returkassens livscyklus og dennes miljøbelastning blev analyseret og sammenlignet i forhold til en sammenlignelig engangskasse i 6mm krydsfiner.

 

Undersøgelsen konkluderede at Clip-Loks returkasse reducerer miljøbelastningen, og gør dermed løsningen til det mest bæredygtige valg. Undersøgelsen var baseret på flere simulationer, og kortlagde miljøaftrykket. Parametre som vareforbrug, produktionsmetode, brugen af kassen og bortskaffelse indgik i analysen. Resultatet viste at Clip-Loks returkasse er mere miljøvenlig i forhold til engangskasser. Returkassens kvalitet og design giver kunden mulighed for at genbruge den over 100 gange.

 

Kassen er lavet af krydsfiner og samles med stålclips. Træet i kasserne er et vedvarende materiale, og er samtidig billigt og let at recirkulere. Ståclipsene er ligeledes genbrugelige. Kassens unikke design, uden brug af søm eller skruer, er ifølge undersøgelsen årsagen til at produktet kan genbruges let og billigt.

 

Vores kunder oplever og drager flere fordele af returkassens levetid. For eksempel har Daimler Ag haft 5000 kasser dagligt i omløb til transport af dele fra Tyskland til en monteringsfabrik i Argentina.  På trods af brugsfrekvensen var ingen kasser beskadiget. Ligeledes har deres leverandører og medarbejder ikke haft problemer med håndtering af kasserne.

 

Grundet Clip-Loks returkasses samlede levetid, brugen af vedvarende- og genbrugelige materialer, samt det unikke sammenklappelige design, forbedres miljøbelastningen og kassen performer derfor bedre en engangskasser i dette henseende. Det unikke design og den lette håndterbarhed resulterer samtidig til øget effektivitet hos kunden.