KUNDENS BEHOV

  • Kunden letade efter en förpackningslösning som var godkänd för transport av farligt gods.
  • Kunden krävde även en låda som kunde fällas ihop och byggas upp igen utan ansträngning upprepade gånger. Vidare skulle lådan kunna öppnas för en partiell tömning och snabbt kunna stängas med bibehållen styrka.

CLIP-LOKS LÖSNING

Clip-Lok kan producera FN-godkänd förpackning för ammunition. Följaktligen erbjöd Clip-Lok kunden återanvändbara lådor som godkänts för transport enligt kraven i UN.

Clip-Lok-lådan som är UN-godkänd medger transport i enlighet med internationella bestämmelser.

KUNDENS FÖRDELAR

Clip-Lok SimPaks precisa och exakta tillverkningssystem säkerställde att dessa krav uppfylldes för varje tillverkad enhet och bibehölls över tid.

Genom användandet av Clip-Lok systemet sänkte kunden sina logistikomkostnader och var kostnadsneutral efter endast tre användningar.

Behöver Ni en anpassad lösning? Låt oss hjälpa Er.