Månad: oktober 2020

Förenklad och kostnadseffektiv förpackning för branschen

Förenklad och kostnadseffektiv förpackning för branschen förpackningslösning för högtrycksrengöringsutrustning

Clip-Lok designar en praktisk enkelriktad förpackningslösning för NAVADANs högtrycksrengöringsutrustning som används inom sjöfartsindustrin. Utrustning som används i sjöfartsindustrin hålls till en hög standard då utrymmet på fartyg är begränsat. NAVADAN, vår kund är en av de ledande leverantörerna av rengöringsutrustning, rengöringskemikalier och handverktyg för sjöfartsindustrin. Clip-Lok engångslådor har förenklat NAVADANs funktioner med en snabb och […]

En ny standard för transportförpackningar

En ny standard för transportförpackningar

Hållbarhet möter hållfasthet Clip-Lok SimPak är en ledande leverantör av hållbara och kostnadseffektiva transportförpackningar. Vi använder i huvudsak råvaror såsom stål och trä vilka båda är återvinningsbara respektive förnyelsebara till våra förpackningsslösningar vilka möter högt ställda krav inom branscher som fordons- och försvarsindustrin. För Clip-Lok SimPak är inga uppdrag omöjliga Clip-Lok SimPak har tillsammans med […]