Månad: maj 2020

Att hantera förpackningsprojekt under nedstängning

Att hantera förpackningsprojekt under nedstängning

Med över 30 års erfarenhet av att leverera förpackningslösningar till fordons-, försvars- och flygindustrin är Clip-Lok SimPak® en expert på att framgångsrikt leverera projekt på distans. Även i tider med stora nedstängningar, stödjer Clip-Lok den medicinska industrin genom att leverera förpackningar för intubationslådor och genom att utveckla desinfektionsbås. Vi är i en gynnsam position för […]