Clip-Loks returlådor är mer hållbara än engångslådor

Clip-Lok SimPaks returlådor har en betydligt mindre påverkan på miljön än de jämförbara engångslådorna.

 

Clip-Loks returlådor har genomgått en bedömning av Rambøll group, en extern tredjepartskonsult. De jämförde livslängden på Clip-Loks återanvändningsbara lådor och dess miljöpåverkan med ett engångsförpackningssystem.

 

Undersökningen visar att Clip-Loks, hopfällbara, återanvändningsbara lådor märkbart minskar miljöpåverkan, vilket gör dem avsevärt mer hållbara från en miljösynpunkt.

Clip-Lok Returlådor

Clip-Loks returlådor är tillverkade av plywood och stålclips. Trä är en förnybar resurs och är enkel att återvinna. På samma sätt är även stål lätt att återvinna. Studien hävdar att Clip-Loks unika design gör återvinningen utav den enkel och kostnadseffektiv.

 

I undersökningen jämförs Clip-Loks returlåda med en motsvarande engångslåda, tillverkad av 6mm plywood. Flera simuleringar utförs för att bestämma lådornas miljöpåverkan. Då Clip-Loks lådor normalt kan användas mer än 100 gånger, kunde det fastställas att Clip-Loks återanvändningsbara lådor är mer skonsamma mot miljön än engångslådorna.

 

En av Clip-Lok’s större kunder i Europa, Daimler AG säger, att även om 5000 lådor för att transportera delar har använts dagligen, visade de inga skador. Delarna transporterades från Tyskland till en monteringsanläggning i Argentina. De hade inte heller några hanteringsproblem, med varken leverantörerna eller operatörerna.

 

Clip-Loks återanvändbara lösning har mindre miljöpåverkan än en engångslösning då den är tillverkad av förnybart och lätt återvinningsbart material, har en lång hållbarhet och en hopfällbar design.