Clip-Lok SimPak lanserar stålracks med ombyggnadspotential

ReRack – enkla att bygga om och om igen

I höst lanserar vi ett helt nytt koncept inom stålracks. En patenterad produkt som gör det enkelt att bygga om stålracks utifrån nya förutsättningar. En lösning som revolutionerar förutsättningarna inom bland annat bilindustrin. Clip-Lok ReRack är inte bara hållbara rent konstruktionsmässigt – de är också hållbara ur ett miljöperspektiv.

Redesign – Rebuild – Remake

Att bygga om stålracks när förutsättningarna förändras är en stor utmaning. Det innebär slipning, kapning, svetsning, blästring och ytbehandling till en kostnad som snabbt överskrider summan för att kassera och köpa nytt. Denna utmaning löser ReRack genom sin geniala design.

 

Möjliga att återanvända – och varmförzinka

Den unika hörnkonstruktionen i stål gör att ReRack kan byggas om – och därmed användas igen och igen. Allt som krävs är en manual, ett spärrskaft och en fast nyckel. Det blir inte enklare! Och det finns fler utmaningar man löser med hjälp av ReRack:

– Många väljer att ytbehandla sina stålracks med färg istället för att varmförzinka, vilket egentligen är att föredra. Anledningen är att zink försvårar justeringar med svets eller slip. Med ReRack kan man varmförzinka obehindrat. Om man sedan exempelvis vill behålla palldelen och modifiera överdelen kan denna varmfözinkas separat och sättas ihop med pallen genom ett unikt bultförband. Korrosionsmotståndet är överlägset, säger Gustaf Follin, försäljningsdirektör på Clip-Lok SimPak. Han poängterar samtidigt att ytbehandling såklart sker helt efter kundens önskemål.

Fyra anledningar att välja ReRack

• Stålracks kan byggas om igen och igen utan heta arbeten
• Varmförzinkade stålracks kan enkelt modifieras eller byggas om
• Standardiserad lösning medger en repeterbar serieproduktion
• Återanvändning minskar miljöbelastningen avsevärt

Ny standard för transportförpackningar

Clip-Lok SimPak är en ledande leverantör av hållbara och kostnadseffektiva transportförpackningar. Det senaste året har vi stärkt sortimentet med produkter av stål som i princip är outslitliga. Stålprodukterna har fått stor uppmärksamhet globalt eftersom de möter högt ställda krav inom branscher som fordons- flyg- och försvarsindustrin.

Clip-Lok ReRack är tredje produkten ut, och följer de framgångsrika lanseringarna av Clip-Lok Stålracks och Clip-Lok Combibox.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om våra produkter.

Gustaf Follin
Försäljningsdirektör
E-post: gfollin@clip-lok.com
Tfn: 0702-31 56 00

Stålrack med ReRack hörn implementerat, pallen kan användas som den är eller med en hörnstolpe som kan designas samtidigt som pallen eller långt senare

 

Med ett enkelt handgrepp kan stålracket byggas om eller utslitna delar ersättas

 

En fast nyckel, ett spärrskaft och en enkel instruktion är allt som behövs för en lyckad operation

 

Bultförband med unik låsning medger att stålracket kan utsättas för hård behandling utan att delarna lossnar från varandra

 

Det patenterade och unika ReRack hörnet är tillverkat i svetsbart stålgjutgods

 

En global leverantör av hållbara transportförpackningar

Clip-Lok SimPak utvecklar och säljer transportförpackningar som minskar kundernas totala kostnader och minimerar miljöpåverkan. Vår ambition är att skapa och vidareutveckla framgångsrika lösningar utifrån marknadens behov. Många av våra produkter är patenterade och har belönats med priser internationellt. Genom att använda våra produkter i distributionskedjan kan våra kunder bidra till ett mer hållbart samhälle utan att kompromissa med högt ställda krav på säkerhet och kvalitet.