Clip-Lok SimPak har det stora nöjet att inbjuda Er till norra Europas största mötesplats inom förpackningsinnovationer

Scanpack är norra Europas största förpackningsmässa vilken är mycket populär och informativ. Den avhålls endast vart tredje år och samlar därför så många som 450 utställare och många tusen besökare som vill ta del av de senaste nyheterna inom emballage och förpackning.

 

Scanpack hålls vart tredje år och denna gång ligger fokus på smarta förpackningar tillverkade av hållbara och förnyelsebara material vilket ligger helt i vår linje och vision om att leverera innovativa och miljövänliga förpackningar till de industrier vi arbetar tillsammans med.

 

Vad kommer vi att ställa ut?

  • Våra verktygsfria QIK-clips för både retur och flergångsemballage!
  • Lansering av två nya patenterade stålförpackningar!
  • Demo av den helt nya ReRack teknologin som möjliggör smart ombyggnad av stålracks!

 

Missa inte detta tillfälle som endast återkommer om tre år!