Ny stålprodukt – Lansering driven av samarbeten

För att känna av efterfrågan på den svenska marknaden har introduktionen av de nya stålprodukterna skett i mindre skala. Gensvaret har varit positivt på många plan. Gustaf Follin, som är försäljningsdirektör på Clip-Lok SimPak®, har drivit lanseringen som präglats av lyhördhet.

”En ledande tillverkare av automotiva hytter har valt att investera i våra serietillverkade stå De upplever att processen från förfrågan till prototyp och serietillverkning har varit effektiv och professionell. Det känns som en positiv bekräftelse inför den fullskaliga lanseringen, i synnerhet eftersom deras behov var stort och tiden knapp.”

 

Katrine Skovbjerg, forsknings- och utvecklingschef på Clip-Lok SimPak®, tycker att de tekniska fördelarna med CombiBoxen blir extra tydliga i samarbetet med kunden.

”Deras stora utmaning är att tillverkningen av hytterna ofta sker på annan ort än sammansättningen av fordonet. Det ställer extra stora krav på logistiken, och inte minst på förpackningen. Denna utmaning kan vi lösa med våra nya transportförpackningar av stål. Clip-Lok SimPaks stålracks gör att dessa transporter kan genomföras på ett säkert, kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt.”