Clip-Lok SimPak® – Din fjernpartner under COVID-19 krisen

Clip-Lok SimPak® er ekspert i at styre projekter uden fysisk tilstedeværelse. Vi har over 20 års erfaring med netop fjernstyring af projekter for bil- og luftfartsindustrien. Derfor er vi velpositioneret til at håndtere denne krise og løse vores kunders logistiske udfordringer.  

 

De nødvendige udviklingsevner

Clip-lok var allerede tilbage i 1999 på forkant med den teknologiske udvikling ved at benytte Catia. Catia er et 3D softwareprogram, der bliver brugt til at designe blandt andet fly, biler, og emballage. Programmet hjælper vores udviklingsafdeling med at designe komplekse emballageløsninger uden behov for at have det fysiske produkt fra kunden. Vi kan endda designe emballageløsninger før et fysisk produkt eksisterer.

 

Dette er muliggjort af et tæt fjernsamarbejde mellem vores salgsafdeling, udviklingsafdeling og vores kunder.

Vi guider jer gennem hele udviklingsprocessen ved brug af videoopkald og skærmdeling. Den færdige emballageprototype bliver tilsendt i et fysisk eksemplar, som herefter kan testes. Hele processen foregår uden nogen form for fysiske møder.

Key Account Manager hos Clip-Lok SimPak, Lars Vikkelsø, siger:

“COVID-19 er en forfærdelig krise. Grundet den sociale distancering er det en usædvanlig situation for virksomheder i emballageindustrien. For Clip-Lok SimPak har denne krise dog ikke ændret på måden vi driver forretningen på. Vi er vant til at udvikle og levere vores emballageløsninger til kunder ved koordinering gennem fjernmøder. Vores salgsingeniører og produktudviklere er eksperter i at designe og levere den optimale emballageløsning, uden behovet for det fysiske produkt hos os. Således har vi hos Clip-Lok SimPak® under den nuværende sundhedskrise, bistået kunder i forsvaret og hos nødhjælpsorganisationer, ligesom helt nye emballageløsninger er blevet designet og fremstillet for vores kunder i Robotics & Healthcare sektoren.”

Clip-Lok SimPak® har geografisk tilstedeværelse på fem kontinenter: Europa, Asien, Amerika, Afrika og Australien. Med vores lokale produktionskapaciteter er vi i stand til at producere og imødekomme jeres emballagebehov.

Catia 3D design illustration of machine equipment weighing 1,200 kg. located on a Clip-Lok pallet.
3D design illustration fra Catia af maskinudstyr som vejer 1.200 kg. placeret på en Clip-Lok palle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due to the weight of the equipment of 1,200 kg, it is securely fastened to the pallet floor and pallet blocks with bolts, thus the product is protected against transport damage. The blocks are placed asymmetrically and positioned to match the mounting holes on the product.
På grund af udstyrets vægt på 1.200 kg, fæstnes det sikkert til pallebunden og palleblokkene med bolte, således produktet er sikret mod transportskader. Blokkene er placeret asymmetrisk og placeret så de stemmer overens med montagehuller på produktet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The box is built side by side around the product, and strategically placed foam panels on the lid and on the long sides ensure the product against transport damage.
Kassen er bygget op side for side omkring produktet, og strategisk placerede skumfelter på låg og på langsiderne sikrer produktet mod transportskader.

 

 

Håndtag på siderne er i dette tilfælde fæstnet, for at opnå nem og optimal håndtering i forbindelse med samling og adskillelse af denne type kasse. Alle dele i vores kasser er ISPM15 godkendt og derfor velegnet til globale forsendelser.
Håndtag på siderne er i dette tilfælde fæstnet, for at opnå nem og optimal håndtering i forbindelse med samling og adskillelse af denne type kasse. Alle dele i vores kasser er ISPM15 godkendt og derfor velegnet til globale forsendelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os, for at få den bedste fjernsamarbejdspartner til at løse jeres emballageudfordringer.